Bieži uzdoti jautājumi

Ko jūs teiksiet par Tuning Box iekārtām, kuras it-kā palielina dzinēja jaudu, tās vienkārši pieslēdzot klāt – bez jebkādas dzinēja vadības bloka pārprogrammēšanas?

Pateiksim tuning-kastītēm – NĒ!! “Brīnumu kastīte” tiek uzstādīta starp degvielas rampas spiediena devēju un vadības bloku. Ir arī citi varianti. Bet jebkurā gadījumā šīs iekārtas uzdevums ir mainīt spiediena signālu, mānot dzinēja vadības bloku.

Piemēram, reāls darba spiediens rampā ir 1.000 atmosfēras. Bet “brīnumu kastīte” izmaina signālu un vadības bloks domā, ka spiediens ir 800 atmosfēras. Līdz ar to izpildmehānismiem tiek dota komanda palielināt spiedienu.

Reālais spiediens tiek palielināts līdz 1200 atmosfērām un auto gandrīz “lido”, par ko var arī izlasīt dažādos forumos.

Pašsaprotami, ka dzinējiem ir noteikta izturības rezerve, bet tā nav bezgalīga. Neprecīzi pārspīlēts spiediens var saīsināt sprauslu darba mūžu (un dazi sprauslu komplekti ir ļoti dārgi) un var atstāt negatīvas izmaiņa uz citām dzinēja daļām. Šīs “brīnumu kastītes” vienkārši palielina degvielas spiedienu, bet pilnīgi ignorē sekojošus parametrus:

  • Degvielas iesmidzes laiku
  • Ieplūdes vadību
  • Degvielas iesmidzes momentu

un daudzus citus parametrus, kurus kontrolē dzinēja vadības bloks.

Tas viss kopā ātrāk izlieto dzinēja resursus, kuri garantē tā netraucētu darbību  (katrs dzinējs tiek projektēts uz konkrētu darba mūžu).

Tāpēc šīs “brīnumu kastītes” tiek uzskatītas par maldinošām un pat kaitīgām.